Sundsvall-Timrå flygplats lyfter sin första fossilfria flygning

Sundsvall-Timrå flygplats lyfter sin första fossilfria flygning

Idag torsdag 3 december görs den första flygningen på biojetbränsle från Sundsvall-Timrå flygplats.  Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle. De startade...
Framtiden är här – fossilfritt flyg i kommersiell storlek

Framtiden är här – fossilfritt flyg i kommersiell storlek

Det fossilfria flyget är i luften och det är flera olika spännande tekniker som utvecklas parallellt. Det svenska företaget Powercell är med och driver på utvecklingen. Här kan vi se ZeroAvia med en provflygning av ett väte-elektrisk plan med 20...
Flygplanen står stilla men klimatarbetet fortsätter.

Flygplanen står stilla men klimatarbetet fortsätter.

Vi befinner oss mitt uppe i två stora världskriser. Klimathotet och pandemin. Även om många flygplan står på marken, håller vi oss sysselsatta med omställningen för framtiden. Just nu arbetar vi på Grön Flygplats med att ta fram åtgärdsplaner för att verksamheten på...
Mer bioflygbränsle, redan idag!

Mer bioflygbränsle, redan idag!

Vi står idag inför ett klimathot som måste tas på allvar. Vi på Grön Flygplats vill vara med och ta vårt ansvar för klimatkrisen. Projektet Grön Flygplats arbetar för att flygbranschen ska utvecklas hållbart med fossilfria bränslen och klimatsmarta flygplatser. Idag...
Kartläggning av svenska flygplatsers klimatpåverkan

Kartläggning av svenska flygplatsers klimatpåverkan

Totalt släppte verksamheterna på de 25 svenska regionala flygplatser som deltar i projektet Grön Flygplats ut 1738 ton koldioxid under 2018. Nu börjar arbetet med att minska verksamheternas klimatpåverkan och utveckla produkter och tjänster som kan användas för...