Att ställa om våra regionala flygplatser är att framtidssäkra Sveriges konkurrenskraft, tillgänglighet, samhällsfunktioner och försvar. Med omställningen kommer flygplatsen delvis fylla funktioner som den inte gör idag t.ex. som energihub för det övriga samhället.

Omställningen är en hygienfaktor för flyget och flygplatsernas överlevnad. Överlever inte de regionala flygplatserna ”i lust” krackelerar den nationella flyginfrastrukturen och det finns inget att falla tillbaka på ”i nöd”. De regionala flygplatserna ingår inte i någon koncern och har inget gemensamt beslutande organ vilket gör att de har olika förutsättningar både vad det gäller drift och omställning. Därför är det viktigt att betrakta det svenska flygnätet i sin helhet för att säkra en hållbar och stabil flyginfrastruktur i hela landet.

Medverkande:

  • Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats, Svenska Regionala flygplatser
  • Anna Hed, Styrelseledamot, SKR
  • Christian Janssen, Director External Ventures, St1