Grön Flygplats har med sina 27 regionala flygplatser kartlagt de enskilda flygplatsernas klimatpåverkan och satt upp högt ställda mål för de kommande åren. Under perioden 2019-2020 kartlade våra 27 medlemsflygplatser sina utsläpp, sin energianvändning och sina cirkulära flöden. Kartläggningen var ett första steg i Grön Flygplats arbete för ett hållbart resande.

Kartläggningen visar att flygplatsernas miljöarbete har kommit olika långt. Vissa flygplatser ligger sedan flera år i framkant med sitt miljöarbete, medan andra är ivriga att komma igång på startbanan. Flera av flygplatserna i projektet ligger redan nära noll i koldioxidutsläpp när det gäller själva driften av flygplatsen. Genom samarbete kan flygplatserna dra lärdom av varandra. 

Miljömål för 27 flygplatser

Det här är projektets gemensamma mål för de 27 flygplatserna.

%

Energi

Minska energianvändning med 6% från 2018 till 2023. Det innebär en minskning med 2 392 MWh.

%

Co2

Minska koldioxidutsläpp med 49% från 2018 till 2023. Detta innebär en minskning med 877 ton koldioxid.

%

Avfall

Minska mängden osorterat avfall med 14% från 2018 till 2023. Detta innebär en minskning med 47,5 ton.

För vem gäller miljömålen?

Målen gäller för alla flygplatser anslutna till projektet Grön Flygplats.

Varje flygplats har tagit fram egna målsättningar för perioden 2018-2023, där 2018 års värde jämförs med en målbild för 2023. På denna sida redovisas målen för de sammanlagda insatserna av flygplatserna.

Flygplatsernas verksamhet berör allt som händer på marken. Utöver det finns ett pågående arbete i Grön Flygplats kring hur flygplatserna kan erbjuda större andel förnyelsebara bränslen till flyg och flygbolag. 

Vad motsvarar Grön Flygplats nya miljömål i praktiken?

Koldioxidreduktion – motsvarande en roadtrip på 183 jordsnurr

Grön Flygplats har satt ett riktigt högtflygande mål för insatserna att minska koldioxidutsläppen från flygplatserna. Nästan 50% på tre år. Reduktionen kan jämföras med att köra en genomsnittlig nytillverkad bensinbil 183 varv runt jorden.

Energibesparing motsvarande 109 villor

När det gäller energieffektivisering kan insatserna för flygplatserna jämföras med uppvärmning, varmvatten och hushållsel för 109 villor.

Vår vision är en framtid utan utsläpp,
med minskade avstånd mellan människor.

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF).