Vi står idag inför ett klimathot som måste tas på allvar. Vi på Grön Flygplats vill vara med och ta vårt ansvar för klimatkrisen. Projektet Grön Flygplats arbetar för att flygbranschen ska utvecklas hållbart med fossilfria bränslen och klimatsmarta flygplatser.

Idag kan det fossilfria bränslet produceras både av mängder av spillmaterial, men även av koldioxid, så kallade elektrobränslen. Restprodukter från skogsindustrin i Sverige räcker till att driva både svenskt in- och utrikesflyg med hållbart bioflygbränsle. Men då måste vi få igång en storskalig produktion så att tillgången ökar och priset sjunker. Ett av syftena med Grön Flygplats är att se till att det finns en hållbar infrastruktur, som gör det möjligt att resa, träffa människor och förflytta varor på ett effektivt och klimatsmart sätt. I det ingår att flygbranschen tar sitt ansvar och ställer om till en fossilfri och energieffektiv verksamhet. Dagens flygplansflotta kan flygas på 100% biojetbränsle utan teknisk modifikation. Certifieringsgränsen är 50% inblandning, och vi vill se ökad inblandning av biobränsle i flygtankarna redan idag. Vi väntar på att regeringen ska fatta beslut om den reduktionsplikt som utredningen Biojet för flyget föreslår ska införas från och
med 2021.

De regionala flygplatserna i Sverige är viktiga pusselbitar i en hållbar infrastruktur; de möjliggör livet i stora delar av landet, för privatpersoner, för samhällsviktigt flyg och för näringslivets behov av transporter. Transportsektorn måste därför hitta mer klimatsmarta sätt att fungera på, så att vi kan njuta av att mötas.

Omställningen till ett fossilfritt och grönare samhälle måste ske nu. Med den kraftsamling som projektet Grön Flygplats innebär bidrar vi till klimatsmarta flygplatser och ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045.

Resan mot framtiden startar med Grön Flygplats!