(Den interaktiva kartan ovan upplevs bäst på större skärmar. Överväg att byta till datorskärm för en bättre användarupplevelse.)

Klimat-
omställning

På framtidens flygplats drivs flygplanen av el, vätgas, eller 100% hållbara fossilfria bränslen. Med solcellsanläggningar, närproducerat biobränsle och omtanke för den biologiska mångfalden är flygplatsen en hållbar verksamhet.

Automatisering
& digitalisering

Tekniska lösningar såsom säkerhetsskanning, drönare och en koordinerad flygledning skapar en ökad effektivitet och säkerhet på flygplatsen.

Flygplatsen som
ett samhällsnav

Genom minskade utsläpp och minskat buller har flygplatserna vuxit ihop med städerna. Med solcellsanläggningar och modern flygteknik fungerar flygplatsen som ett samordnande samhällsnav.

Framtidens flygplats

Samhällsnyttigt flyg

De regionala flygplatserna bidrar till ett robust och hållbart samhälle. De gör det möjligt för det samhällsnyttiga flyget, som t ex ambulansflyg, brandspaning, polishelikoptrar och övervakning, att lyfta och landa i hela landet. De borgar också för en god beredskap. På framtidens flygplats är även det här flyget helt fossilfritt. Från flygplatserna levereras bl a medicin och förnödenheter till orter i landsbygden med hjälp av drönare.

Fjärrstyrd flygledning

Flygtrafikledningen sköts centralt från ett par centraler i Sverige. Det leder till skalfördelar som sänker kostnaden för driften av flygplatser. Teknik har tagits fram som gör det möjligt att leda flygplan på ett smart sätt så att höghöjdseffekter undviks. Alla flygplatser har gröna inflygningar som minskar bränsleanvändningen. Traditionella flygplan flygleds fortfarande manuellt men drönartrafiken i det undre luftrummet är automatiserad.

Egen solelsproduktion

På framtidens flygplats utnyttjas de öppna ytorna på och runt flygplatsen till solcellsparker. De tillför grön el till flygplatsdriften och till laddning av fordon och elflyg. Överskottet kommer det omgivande samhället till godo.

Robotar

Flygplatsdriften blir mer autonom. Stora satelitstyrda robotar sköter t ex gräsklippning och snöröjning. Transport och lastning av bagage har automatiserats. Detta har sänkt driftkostnaden för flygplatserna och också förändrat arbetsuppgifterna. Mycket av driften sköts från en driftcentral.

Samordnande transportnav

De regionala flygplatserna får än mer funktionen som nav för frakt. På flygplatsens fraktcentral sker omlastning av gods som kommer in med flyg, elektrifierade lastbilar och drönare. Upphämtning och leverans av gods sker sömlöst och utsläppsfritt. Den sista sträckan av leveransen sker ofta med drönare när volymerna är små. Detta stärker landsbygdens konkurrenskraft och service.

En resehub

Flygplatserna blir än mer ett nav för resande där många olika transportslag samsas. Förutom traditionella transportslag som tåg, buss, flyg och bil finns självkörande taxibilar och drönartaxi. På framtidens flygplats drivs flygplanen av el, vätgas eller 100% hållbara fossilfria bränslen. Elflyg trafikerar kortare sträckor mellan regionala flygplatser och nära destinationer i grannländer. En ”buss med vingar” har gjort att vi fått många nya flygrutter. Vätgas och bioflygbränsle driver de plan som når längre ut i världen. Snabba och smidiga transporter är avgörande för Sverige som en glest befolkad exportnation och värld som blivit ännu mer global, både när det gäller näringsliv och privatliv. Släkt och vänner finns ofta i olika delar av världen.

Smidigare passagerarflöden

Ny teknik gör att passagerar- och bagageflöden går smidigt. Med ansiktsigenkänning och automatisk scanning av resenärer och bagage är köerna till säkerhetskontrollen borta. Vissa flygbolag har i samarbete med flygplatsen gjort det möjligt att tanka resekassan med egenproducerad grön el som kan användas som betalning för flygresan.

Drönare övervakar

Framtidens flygplats präglas av automatisering och digitalisering, t ex övervakar drönare flygplatsområdet och kontrollerar gränsen för flygplatsen.

Närproducerat bioflygbränsle

Hållbara flygbränslen, så som bioflygbränsle, behövs fortfarande för långväga transporter. Flera olika tekniker används för framställningen och flera olika hållbara råvaror används för att framställa bränslet, som t ex restprodukter från skogsindustrin, hushållsavfall och infångad koldioxid. I många fall är det närproducerat och därmed undviks långa transporter. I vissa fall är det ett större raffinaderi som också exporterar sitt flygbränsle till andra länder som inte har lika bra förutsättningar som Sverige när det gäller råvaror och kunskap.

Växer ihop med staden

Framtidens flygplan bullrar mindre och orsakar lägre utsläpp tack vare ny och effektiv teknik. Det har gjort att flygplatserna kunnat växa ihop med städerna. Flygplatserna fungerar som ett nav i energisystemet med egenproducerad solel och ibland även vätgasproduktion. Med en utvecklad laddinfrastuktur har flygplatsen blivit en laddningsplats för bussar, lastbilar och personbilar.

Biologisk mångfald

Framtidens flygplatser prioriterar skötselplaner för gräsytorna på och i anslutningen till flygplatsen för att den biologiska mångfalden ska bevaras. I det ingår att invasiva växter bekämpas. Många flygplatser har biodlingar på området eftersom det finns bra förutsättningar i o m den biologiska mångfalden.

Egen vätgasproduktion

På många flygplatser används solcellsproduktionen för att framställa vätgas. Vätgasen används till att tanka de flygplan som flyger på vätgas men kan också säljas vidare till övriga aktörer som finns i närheten av den energihub som flygplatsen utgör.

Vill du veta mer?

Film:
Elflygsturnén 2021

Film:
Grön flygplats

Fakta om flyget och klimatet

Rapport:
Grön flygplats Målbild 2045

”Inom ramen för Grön flygplats har vi arbetat med både frågan hur och frågan när vi alla ska vara helt fossilfria flygplatser. Det ger vi svar på i den här rapporten. I vårt arbete kom vi också fram till att det inte räcker. Vi vill fortsätta bidra till att hela vår bransch blir fossilfri och att resenärer och gods kan färdas i hela Sverige på ett tids- och klimateffektivt sätt. Det är vårt bidrag till samhällsomställningen.”

Rapport:
Vägen till fossilfritt flyg 2045

”Fossilfritt flyg 2045 grundades av RISE, SAS och Swedavia. RISE är ett forskningsinstitut som ägs av Näringsdepartementet och RISE uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.”

Projektledare & pressansvarig

Denna webbplats, ”Framtidens flygplats 2045”, är en populärversion av klimatprojektet Grön Flygplats rapport ”Grön Flygplats målbild 2045”.

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Vi jobbar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Projektet är treårigt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.