Vi står idag inför ett klimathot som måste tas på allvar. Vi på Grön Flygplats vill vara med och ta
vårt ansvar för klimatkrisen. Projektet Grön Flygplats arbetar för att flygbranschen ska utvecklas
hållbart med fossilfria bränslen och klimatsmarta flygplatser. Här vill vi samla och lyfta fram fakta och visioner om resandet, flygandet och klimatet.

Vadå elflyg?

Är elflygplan en utopisk framtidsfantasi eller science fiction? Finns det elflyg i dag, när kommer vi få åka elflyg? Vilka resor skulle bli aktuella? Och är de den enda lösningen på flygbranschens utmaningar?

Mari Torstensson, projektledare på Grön Flygplats, levererar svaren.

%

Biobränsle möjligt idag

Mer biobränsle i tanken!

Vi vill se ökad inblandning av biobränsle i flygtankarna idag. Utan justeringar kan flygplanen redan idag tankas med 50% biobränsle. 

Det fossilfria bränslet kan produceras av mängder av spillmaterial. Restprodukter från skogsindustrin i Sverige räcker till att driva både svenskt in- och utrikesflyg med hållbart biobränsle.

Flygutsläppen idag

Det svenska inrikesflyget utgör mindre än en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det svenska utrikesflyget utgör ca 4 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Det gör att flyget totalt utgör ca 5 procent av de svenska koldioxidutsläppen.

Nya flygplan, effektivare flygvägar, biobränsle och elflyg kommer att göra det möjligt att fortsätta flyga med mycket lägre klimatpåverkan än idag.

%

av utsläppen är flygets.

%

effektivisering på 30 år

Om du flyger idag så släpper du bara ut hälften så mycket koldioxid som om du gjorde samma flygresa 1990. Det beror på betydligt bränslesnålare flygplan, högre beläggningsgrad och effektivare sätt att flyga. När fossilfria bränslen införs i större skala de närmaste åren och även el- och hybridflygplan introduceras kommer utsläppen från samma flygresa att vara mycket lägre om några år.

Utredning om grönare flygtankar

Flyget inom samt till och från Sverige kommer att omfattas av en obligatorisk inblandning av biobränsle redan 2021. Inblandning ska uppgå till minst 30 procent 2030. Detta mål är formulerat i en utredning på uppdrag av regeringen, och hoppas gå i genom i riksdagen. Grön flygplats tycker att målet är för lågt ställt, men tycker ändå det är bättre med ett lågt ställt mål än inget alls. Vi kan redan med dagens teknik göra mer.

Provflygning med låga utsläpp

Nyligen genomfördes en flygning i Sverige där utsläppet per passagerare var 34 gram koldioxid per kilometer. Detta med dagens teknik och hälften biobränsle. Som jämförelse kan nämnas att gränsen för att få miljöbilsbonus går vid 60 gram koldioxid per kilometer

g CO2/km