Projektet
Grön Flygplats

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Vi jobbar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Projektet är treårigt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Exjobb om elflyg? Kom till oss!

Exjobb om elflyg? Kom till oss!

Var med och bidra till utformingen av framtidens infrastruktur! Fyrstads flygplats söker nu, tillsammans med Miljöbron och Grön Flygplats, studenter som vill göra sitt examensjobb kring elflyg. Exjobb 1: Elflygets kapacitetsbehov – jämförelse med elektrifiering av tunga fordon Det finns i dag...

Sundsvall-Timrå flygplats lyfter sin första fossilfria flygning

Sundsvall-Timrå flygplats lyfter sin första fossilfria flygning

Idag torsdag 3 december görs den första flygningen på biojetbränsle från Sundsvall-Timrå flygplats.  Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle. De startade sin verksamhet 2015 och är...