Vår vision är en framtid utan utsläpp,
med minskade avstånd mellan människor.

 

 

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF).

 Vi jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Genom Grön Flygplats skapas möjligheterna att tanka fossilfritt flygbränsle och att ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Med Grön Flygplats bidrar SRF både till att målen ska nås och även till att förstärka arbetet med att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet på marken minskar. Grön Flygplats är ett projekt som fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under projekttiden kommer SRF att samarbeta med många externa aktörer för att skapa förutsättningar för det hållbara resandet och möjliggöra att nya smarta produkter och tjänster skapas. Grön Flygplats driver på utvecklingen för att få fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg genom att få fler att köpa biobränsle och deltar i projekt som driver på utvecklingen av el- och hybridflygplan.

 

Resan mot framtiden startar med Grön Flygplats!

 


Medverkande flygplatser i Sverige

 

 

Grön Flygplats och SRF

Projektledare för Grön Flygplats är Mari Torstensson.
Ansvarig organisation bakom projektet Grön Flygplats är Svenska Regionala Flygplatser (SRF).

 

Europeiska Regionala Utvecklings­fonden

 

Grön Flygplats finansieras med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. För varje krona som utvecklingsfonden satsar i projektet lägger SRF motsvarande insats i form av finansiellt stöd, personalinsatser eller andra resurser.