Utredning om fossilfritt i flygtanken finns, men kraven är för lågt ställda

Flyget inom samt till och från Sverige kommer att omfattas av en obligatorisk inblandning av biobränsle redan 2021. Inblandning ska uppgå till minst 30 procent 2030 för att sedan öka till 100 procent 2045. Då kommer det inte att tankas en droppe fossilt bränsle i flygplan som startar vid svenska flygplatser. Detta mål är formulerat i en utredning på uppdrag av regeringen, och hoppas gå i genom i riksdagen. Grön Flygplats tycker att målet är för lågt ställt, men tycker ändå det är bättre med ett lågt ställt mål än inget alls. Vi kan med redan med dagens teknik göra mer.

Låga flygutsläpp vid provflygning

Nyligen genomfördes en flygning i Sverige där utsläppet per passagerare var 34 gram koldioxid per kilometer. Detta med dagens teknik och hälften biobränsle. Som jämförelse kan nämnas att gränsen för att få miljöbilsbonus går vid 60 gram koldioxid per kilometer