Vi står idag inför ett klimathot som måste tas på allvar. Vi på Grön Flygplats vill vara med och ta
vårt ansvar för klimatkrisen. Projektet Grön Flygplats arbetar för att flygbranschen ska utvecklas
hållbart med fossilfria bränslen och klimatsmarta flygplatser. Här vill vi samla och lyfta fram fakta och visioner om resandet, flygandet och klimatet.

 

Snabb fakta om flyget

Här har vi samlat 11 punkter om dagens och framtidens flyg.
Genom en omställning i flygsektorn tror vi att målet om ett helt fossilfritt svenskt flyg år 2045 kommer att uppfyllas.

1. Tyst och fossilfritt

Tysta och helt fossilfria elflyg kommer troligtvis trafikera kortare flyglinjer i Sverige inom 5 år. I takt med att tekniken och batterierna utvecklas kommer vi att kunna flyga till våra grannländer med elflyg.

2. Minska utsläpp med 80%

Fossilfritt bränsle kan minska koldioxidutsläppen med över 80 procent. Restprodukter från skogs- och livsmedelsindustrin i Sverige räcker till att driva både svenskt in- och utrikesflyg med hållbart biobränsle.

3. Ökad tillgänglighet

Tack vare mindre och tystare flygplan med låga driftskostnader kan elflyg trafikera linjer som inte flygs idag. Detta kan öppna upp nya sätt att resa och öka tillgängligheten i stora delar av Sverige. 

4. Fossilfritt flygbränsle 2045

Flyget inom samt till och från Sverige omfattas sedan 2021 av en obligatorisk inblandning av biobränsle. Inblandningen ska successivt öka till minst 30%, därefter är målet att helt fasa ut fossilt flygbränsle i Sverige till 2045. 

5. Resenärer kan köpa biobränsle

Det finns redan idag möjlighet att kraftigt reducera utsläppen från flygresan genom att köpa biobränsle. Flera flygbolag erbjuder möjligheten vid bokning. Den mängd biobränsle som köps tankas in i flygplan i Sverige. 

6. Minskat utsläpp per resenär

Utsläppen per flygresenär har minskat med 80 procent de senaste 50 åren. Det innebär att en flygresa i dagsläget släpper ut betydligt mindre koldioxid än om man gör motsvarande resa i bil.

7. Ny teknik minskar Co2-utsläppen

Flyget i Sverige står för 5 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Nya flygplan, effektivare flygvägar, biobränsle och elflyg kommer att göra det möjligt att fortsätta flyga men med ännu mycket mindre klimatpåverkan än idag.

8. ”The perfect flight”

Nyligen genomfördes ”The Perfect Flight” i Sverige, en flygning med tillstånd att flyga en optimerad rutt i syfte att spara så mycket bränsle som möjligt. Utsläppet per passagerarkilometer reducerades till 34 gram koldioxid. Gränsen för att få miljöbilsbonus går vid 60 gram koldioxid per kilometer.

9. Inga ökade utsläpp på 18 år

Utsläppen från svenskarnas flygresor har inte ökat alls de senaste 18 åren enligt en rapport från Chalmers/Naturvårdsverket. Det beror på mycket bränslesnålare flygplan, effektivare sätt att flyga och högre beläggningsgrader i flygplanen. 

10. Motverka höghöjdseffekten

Höghöjdseffekten styrs av ett flera faktorer såsom meteorologiska förhållanden, tid på dygnet, årstid, plats, typ av motor och bränsle. Forskningen säger att så lite som 2% av alla flighter orsakar 80 % av den mest betydande höghöjdseffekten. Effekten motverkas bäst genom klimatanpassade flygrutter (främst anpassning i höjdled) och genom användning av fossilfria bränslen.

11. Låt oss ställa om, inte ställa in

Flyget finns till för att det finns ett behov av att kunna förflytta sig snabbt över långa avstånd. Vi kommer alltid att vilja träffa släkt- och vänner som bor långt bort. Det är därför inte flyget som måste bytas ut, utan de fossila bränslen som används idag. 

%

Biobränsle möjligt idag

Mer biobränsle i tanken!

Vi vill se ökad inblandning av biobränsle i flygtankarna idag. Utan justeringar kan flygplanen redan idag tankas med 50% biobränsle. 

Det fossilfria bränslet kan produceras av mängder av spillmaterial. Restprodukter från skogsindustrin i Sverige räcker till att driva både svenskt in- och utrikesflyg med hållbart biobränsle.

Flygutsläppen idag

Det svenska inrikesflyget utgör mindre än en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det svenska utrikesflyget utgör ca 4 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Det gör att flyget totalt utgör ca 5 procent av de svenska koldioxidutsläppen.

Nya flygplan, effektivare flygvägar, biobränsle och elflyg kommer att göra det möjligt att fortsätta flyga med mycket lägre klimatpåverkan än idag.

%

av utsläppen är flygets.

%

effektivisering på 30 år

Om du flyger idag så släpper du bara ut hälften så mycket koldioxid som om du gjorde samma flygresa 1990. Det beror på betydligt bränslesnålare flygplan, högre beläggningsgrad och effektivare sätt att flyga. När fossilfria bränslen införs i större skala de närmaste åren och även el- och hybridflygplan introduceras kommer utsläppen från samma flygresa att vara mycket lägre om några år.

Utredning om grönare flygtankar

Flyget inom samt till och från Sverige kommer att omfattas av en obligatorisk inblandning av biobränsle redan 2023. Inblandning ska uppgå till minst 30 procent år 2030. Detta mål är formulerat i en utredning på uppdrag av regeringen, och hoppas gå i genom i riksdagen. Grön flygplats tycker att målet är för lågt ställt, men tycker ändå det är bättre med ett lågt ställt mål än inget alls. Vi kan redan med dagens teknik göra mer.

Provflygning med låga utsläpp

Nyligen genomfördes en flygning i Sverige där utsläppet per passagerare var 34 gram koldioxid per kilometer. Detta med dagens teknik och hälften biobränsle. Som jämförelse kan nämnas att gränsen för att få miljöbilsbonus går vid 60 gram koldioxid per kilometer

g CO2/km

Vadå elflyg?

Är elflygplan en utopisk framtidsfantasi eller science fiction? Finns det elflyg i dag, när kommer vi få åka elflyg? Vilka resor skulle bli aktuella? Och är de den enda lösningen på flygbranschens utmaningar?

Mari Torstensson, projektledare på Grön Flygplats, levererar svaren.