Onsdagen den 8 december levererades fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen var till hälften finansierat med hjälp av bidrag från företag och privatpersoner som valt att klimatreducera sina flygresor genom Fly Green Fund. 

Dagens flygplan är tekniskt sett redo att flygas på fossilfria bränslen men att det idag bara produceras en begränsad mängd fossilfria flygbränslen i världen och priset för dem är markant högre än för fossilt flygbränsle, berättar David Hild, VD på Fly Green Fund. 

Bränslet som levererades är framställt i Finland av använd matolja. Sverige saknar idag en egen biojetbränsleproduktion, men ett flertal producenter räknar med att börja framställa hållbara flygbränslen i Sverige inom de närmaste åren. Då är det primärt outnyttjade rester från skogsindustrin och även infångad koldioxid som kommer kunna användas som råvara. 

– Flygets väg framåt handlar om en kombination av elektrifiering där det går och bränslebyte för längre flygningar. Vi tycker att det är viktigt att få fler att förstå vilken potential flyget har som ett hållbart transportslag och att omställningen är inom räckhåll, säger Hild.

Skellefteå Airport är en del av det EU-finansierade projektet Grön Flygplats som drivs av Svenska Regionala Flygplatser. Projektet har tagit ett helhetsgrepp om flygplatsverksamheternas påverkan på miljö och klimat för att utveckla flygplatserna till hållbara transportnav. Skellefteå Airport är en av två flygplatser av Grön Flygplats 27 deltagande flygplatser som redan är helt fossilfria i sin egen verksamhet. Det är det inte många flygplatser i världen som är.

Om Fly Green Fund:

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Målet är att, genom ökad användningen och efterfrågan, få i gång storskalig lokal produktion av hållbart flygbränsle i Norden. På så sätt bidrar Fly Green Fund till att Sverige och Norden driver utvecklingen av hållbara flygbränslen framåt, vilket är en viktig del i arbetet för att minska flygets klimatpåverkan globalt. 

https://flygreenfund.se