Under hösten kommer Grön Flygplats och Sveriges Regionala Flygplatser genomföra en turné med elflygsplan genom Sverige.

I måndags besökte turnén Halmstad City Airport, något som kommer rapporteras mer om i SRF:s egna Flygkanalen:

https://player.vimeo.com/video/610050080?h=e851d527b

Aktuell turnéplan:

  • Skellefteå Airport tor-fre 19-20 augusti
  • Halmstad City Airport måndag 20 september
  • Ljungbyheds flygplats onsdag 22 september
  • Kristianstad-Österlen Airport fredag 24 september
  • Småland Airport i Växjö måndag 27 september
  • Kalmar-Öland Airport tisdag 28 och onsdag 29 september

Elflygsturnén är en del av det pågående omställningsarbetet att bli helt fossilfria, av Svenska regionala flygplatser (SRF). Det är en del av projektet Grön Flygplats. Utvecklingen av elflyg är tillsammans med tillförseln av biobränsle och på sikt även vätgasteknik, de viktigaste bidragen för att nå fossilfrihet för hela branschen.

Elflygsturnén genomförs vid våra flygplatser och är ett sätt att visa upp elflyget lokalt men också beskriva det klimatarbete som sker vid flygplatserna.

Aeroklubben i Göteborg, som är stationerad vid den regionala flygplatsen Säve, genomför flygningarna under turnén. Flygplanet Pipistrel Velis Electro drivs helt och hållet på el och är det första i sitt slag i Sverige. Vid varje stopp under turnén kommer det lokala klimatarbetet vid flygplatsen att presenteras och det kommer också finnas möjlighet att träffa besättning och se flygplanet flyga.