Dessa utannonserade platser om exjobb är numera tillsatta. Det går inte längre att ansöka.

Var med och bidra till utformingen av framtidens infrastruktur!

Fyrstads flygplats söker nu, tillsammans med Miljöbron och Grön Flygplats, studenter som vill göra sitt examensjobb kring elflyg.

Exjobb 1: Elflygets kapacitetsbehov – jämförelse med elektrifiering av tunga fordon (tillsatt)

Det finns i dag ingen standard för laddning av elflyg i kommersiell trafik och flygplatser har därför svårt att förbereda flygplatsen för framtida trafik. Tung fordonstrafik har kommit längre och tunga lastbilar kommer sannolikt att vara i trafik om några år. Det är en större bransch om det troliga är att flyg kommer att ta samma standard för laddning och batteriutveckling. Förutsättningarna är liknande för både lastbilar och flyg måste kunna laddas på relativt kort tid. Kartlägga vad som händer inom fordonsindustrin och en trolig utveckling. Vad är alternativen för laddning? Öka kapaciteten i nätet eller långsamladda till s k energilager för att ladda flyget därifrån? Vad är trolig kostnad för alternativen? Energilager är en ny produkt som är kostsam. Hur brukar priser på nya tekniska lösningar utvecklas?

Vi söker master eller kandidatstudent(er) där det är en fördel med en ingenjörbakgrund med fokus på fordonsindustrin och elektrifiering. Deltid eller heltid, VT 2021 eller HT 2021. På distans, med delvis placering i Trollhättan.

Platserna är nu tillsatta.

Exjobb 2: Affärsmodeller för elflyg (tillsatt)

Det flygbränsle som tankas i dag på en flygplats är en affär mellan bränsleleverantören och flygbolaget. På regionala flygplatser är det flygplatspersonal som utför tankningstjänst åt bränsleleverantören för en viss ersättning. Hur kan affärsmodeller se ut när elflyget kommer. Ska flygplatsen själv bli bränsleleverantör för elen eller finns det andra aktörer? Hur kan olika affärsmodeller se ut?

Platserna är nu tillsatta.

Fyrstads Flygplats drivs i samarbete med Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Miljöbron sammanför studenter och näringsliv i tidsbegränsade projekt. I projekten arbetar studenterna med att hantera utmaningar som ett företag eller en organisation identifierat och har behov av att hantera inom miljö och hållbar utveckling.