Vi befinner oss mitt uppe i två stora världskriser. Klimathotet och pandemin. Även om många flygplan står på marken, håller vi oss sysselsatta med omställningen för framtiden.

Just nu arbetar vi på Grön Flygplats med att ta fram åtgärdsplaner för att verksamheten på våra regionala flygplatser ska bli utsläppsneutrala och energieffektiva. Målet är att minska energianvändning och koldioxidutsläpp från själva flygplatsverksamheten på marken.
Åtgärdsplanerna lägger en grund för klimatarbetet på flygplatserna så att det kan fortsätta utvecklas och effektiviseras. Vi förbereder även en upphandling av bioflygbränsle där flera av de regionala flygplatserna deltar tillsammans med regionala aktörer, som kommuner. De som deltar kommer att klimatreducera sina flygresor genom att köpa bioflygbränsle när trafiken kommer igång igen. Bioflygbränslen kan produceras i Sverige av rester från skogs- och livsmedelsindustrin. Men även från koldioxid, så kallade elektrobränslen. Åtgärdsplanen och upphandlingen av biobränslen är exempel på aktiva handlingar som direkt kan påverka utsläppen som skadar klimatet.

Transportmedel måste energieffektiviseras och genom klimatprojektet Grön Flygplats tar SRF ansvar för klimatarbetet. Grön Flygplats enar Sveriges flygplatser för att skapa klimatsmarta flygplatser och ett hållbart resande. Målet med projektet Grön Flygplats är ett fossilfritt inrikesflyg år 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Vår vision är en framtid utan utsläpp, med minskade avstånd mellan människor.