Inrikesflyget står för 1% av Sveriges totala utsläpp

Det svenska inrikesflyget utgör mindre än en procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det svenska utrikesflyget utgör ca 4 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Det gör att flyget totalt utgör ca 5 procent av de svenska koldioxidutsläppen.

Nya flygplan, effektivare flygvägar, biobränsle och elflyg kommer att göra det möjligt att fortsätta flyga men med ännu mycket mindre klimatpåverkan än idag

Antalet flygresor har ökat, men blir mer effektiva

Om du flyger idag så släpper du bara ut hälften så mycket koldioxid som om du gjorde samma flygresa 1990. Det beror på betydligt bränslesnålare flygplan, högre beläggningsgrad och effektivare sätt att flyga. När fossilfria bränslen införs i större skala de närmaste åren och även el- och hybridflygplan introduceras kommer utsläppen från samma flygresa att vara ännu mycket lägre om några år.

Utsläpp från olika transporter i Sverige

Transportsektorn står inför en tuff utmaning, både i Sverige och världen. I denna sektor ingår flygtrafiken idag, och den kommer ingå där i morgon. För att fortsätta kunna ha en framtidssäker transportsektor behöver utsläppen från transporterna minska. Här är aktuella siffror på hur utsläppen från svenska transporter ser ut idag.