Jönköping Airport, en av de 27 flygplatser som är anslutna till Grön Flygplats, släpper nu en film om resan de gör mot en grönare verksamhet. Under 10 år har flygplatsen lyckats med att:

  • Minska sin elförbrukning med 45%
  • Minskat sin värmeförbrukning med 25%
  • Minskat sina egna koldioxidutsläpp i driften, med 99%

Som alla medlemmar i Grön Flygplats jobbar de även aktivt för att öka sin inblandning av bioflygbränsle i de flygplan som lyfter från flygplatsen samt gemensamt bygga ut infrastrukturen för att ladda elflygplan.

Se hela filmen: