Mari Torstensson
Projektledare Grön Flygplats
Svenska Regionala Flygplatser
E-post: mari.torstensson@flygplatser.se
Tel: 070-819 21 37