Organisationen Grön Flygplats

Projektledare för Grön Flygplats är Mari Torstensson.
Ansvarig organisation bakom projektet Grön Flygplats är Svenska Regionala Flygplatser (SRF).

Styrgrupp

 • Mari Torstensson, projektledare Grön Flygplats / SRF, mari.torstensson@flygplatser.se
 • Peter Larsson, vd SRF peter.larsson@flygplatser.se
 • Frank Olsson, vd Sundsvall-Timrå Airport frank.olofssson@sdlairport.se
 • Anna Råhnängen, vd Trollhättan-Vänersborg Flygplats  anna.råhhnangen@fyrstadsflyget.se
 • Magnus Edman, vd Halmstad Airport magnus.edman@halmstad.se
 • Johan Hagelberg, vd South Lapland Airport johan.hagelberg@vilhelmina.se
 • Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport robert.gyllroth@oer.se
 • Katarina Wigler, Strategisk planerare, Trafikverket katarina.wigler@trafikverket.se

Arbetsgrupp

 • Mari Torstensson, projektledare Grön Flygplats / SRF, mari.torstensson@flygplatser.se
 • Cecilia Larsson, Örebro Airport
 • Petra Schwartz, Sundsvall-Timrå Airport
 • Anette Holmgren, Halmstad City Airport
 • Ellinor Johnson, Kalmar-Öland Airport
 • Anders Hallin, Jönköping Airport
 • Helena Butén Langlet, SRF

Miljönätverk, referensgrupp

Projektet har ett miljönätverk bestående av en engagerade medarbetare på respektive ansluten flygplats. Dessa medarbetare är Grön Flygplats gräsrötter och ansvarar särskilt för att initiera, kontrollera och utvärdera hållbarhets- och klimatinsatser på respektive flygplats. Medarbetarna i miljönätverket representerar en bredd av medarbetare på flygplatserna. Vissa är hållbarhetsansvariga eller övergripande chefer, andra jobbar med kundservice, tekniskt underhåll eller kommunikation.