Projektet
Grön Flygplats

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. Vi jobbar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Projektet är treårigt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tydliga riktlinjer med rapporten Fossilfritt Flyg 2045

Tydliga riktlinjer med rapporten Fossilfritt Flyg 2045

Under de senaste två åren har projektet Fossilfritt Flyg 2045 jobbat med att kartlägga den svenska flygbranschen behov, möjligheter och utmaningar för en omställning till hållbara resor och transporter. Projektet har jobbat klusterbaserat med bred samverkan, från skogen till vingen, för att...

Upphandling av biobränsle uppmärksammas

Upphandling av biobränsle uppmärksammas

Grön Flygplats har tillsammans med sex regionala flygplatser genomfört en gemensam upphandling av bioflygbränsle. Det ger flygplatserna en möjlighet att erbjuda både flygbolag och passagerare grönt bioflygbränsle och underlätta omställningen för ett mer klimatsmart och hållbart flyg. Vi är glada...

Exjobb om elflyg? Kom till oss! (platserna tillsatta)

Exjobb om elflyg? Kom till oss! (platserna tillsatta)

Dessa utannonserade platser om exjobb är numera tillsatta. Det går inte längre att ansöka. Var med och bidra till utformingen av framtidens infrastruktur! Fyrstads flygplats söker nu, tillsammans med Miljöbron och Grön Flygplats, studenter som vill göra sitt examensjobb kring elflyg. Exjobb 1:...

Sundsvall-Timrå flygplats lyfter sin första fossilfria flygning

Sundsvall-Timrå flygplats lyfter sin första fossilfria flygning

Idag torsdag 3 december görs den första flygningen på biojetbränsle från Sundsvall-Timrå flygplats.  Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle. De startade sin verksamhet 2015 och är...