Pajala Airport genomgår en spännande förändring, med en ambition att forma en hållbar och fossilfri framtid för flyget. Flygplatsen expanderar för att ställa om till en ökad regional efterfrågan och en fossil framtid. Genom det innovativa projektet Grön Flygplats, arbetar de för att omvandla Sveriges flygtrafik i en hållbar fossilfri riktning. Ann-Britt Högman, flygplatsens säkerhets-och miljösamordnare, delar mer insikt om de pågående och kommande förändringarna.

Förändringar och insatser för en grön framtid

Flygplatsen utforskar möjligheten att övergå från konventionellt flygbränsle till miljövänligt biobränsle, men här uppstår utmaningen med de låga tankvolymerna som gör långväga transport olönsam.

Den pågående expansionen av flygplatsen, specifikt utbyggnaden av utrikesterminalen, syftar till att bättre hantera internationell trafik. Denna ombyggnation är en strategisk åtgärd för att möjliggöra effektiviteten i hanteringen av flygtrafik och stödjer samtidigt den övergripande målsättningen om en mer hållbar verksamhet.

Initiativet Grön Flygplats sammanför Sveriges regionala flygplatser i en gemensam strävan mot en mer hållbar och miljövänlig flygindustri. Projektet har klara mål: Att vara helt fossilfria för inrikesflyg senast 2030 och för utrikesflyg från Sverige senast 2045. Dessa mål driver inte bara Pajala Airport, utan hela den svenska flygbranschen, att omforma sina metoder och strategier för att minska klimatpåverkan.

För att hantera avfall mer effektivt och minska osorterat avfall har flygplatsen installerat sorteringskärl och kommer att kravställa flygbolagen att sortera sitt avfall. Detta är en del av flygplatsens initiativ för att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.

När det gäller energieffektivitet har flygplatsen installerat bergvärme som en alternativ energikälla. Tidigare värmdes utrikesterminalen upp med pellets, men nu har man övergått till en mer hållbar värmekälla.

Pajala Airport förbereder sig för elflyg och stärker sitt hållbarhetsengagemang

Flygplatsen är också förberedd för framtiden med tanke på elflyg. Tillsammans med kommunledningen och elbolagen utreder man möjligheter för att förbereda elnätet för eventuell laddning av elflyg. I år hade flygplatsen sin första testflygning med ett mindre elflygplan, men branschen räknar med att mellanstora passagerarplan för regionala sträckor kommer vara i drift runt 2027.  Denna framåtsyftande planen för Pajala Airport visar på flygplatsens engagemang för en mer hållbar flygverksamhet.

Sammanfattningsvis är Pajala Airport en liten men stark förebild i arbetet mot en hållbar och grön framtid inom flygbranschen. Genom expansion, övergång till biobränslen, förbättrad energieffektivitet och förberedelser för elflyg visar flygplatsen att den tar aktivt ansvar för att minska sin miljöpåverkan och stödja en hållbar luftfartsindustri. Med siktet inställt på en fossilfri framtid är Pajala Airport en lysande symbol för hållbar utveckling inom flygsektorn.