I det pågående omställningsarbetet att bli helt fossilfria, genomför nu Svenska regionala flygplatser (SRF) genom projektet Grön Flygplats en Elflygsturné genom Sverige. Utvecklingen av elflyg är tillsammans med tillförseln av biobränsle och på sikt även vätgasteknik, de viktigaste bidragen för att nå fossilfrihet för hela branschen.
Elflygsturnén genomförs vid våra flygplatser och är ett sätt att visa upp elflyget lokalt men också beskriva det klimatarbete som sker vid flygplatserna. Aeroklubben i Göteborg, som är stationerad vid den regionala flygplatsen Säve, genomför flygningarna under turnén. Flygplanet Pipistrel Velis Electro drivs helt och hållet på el och är det första i sitt slag i Sverige. Vid varje stopp under turnén kommer det lokala klimatarbetet vid flygplatsen att presenteras och det kommer också finnas möjlighet att träffa besättning och se flygplanet flyga.

Elflygsturnén kommer de två följande veckorna ske vid:

  • Halmstad City Airport måndag 20 september
  • Ljungbyheds flygplats onsdag 22 september
  • Kristianstad-Österlen Airport fredag 24 september
  • Småland Airport i Växjö måndag 27 september
  • Kalmar-Öland Airport tisdag 28 och onsdag 29 september


För mer information om lokala program och anmälan till Elflygsturnén kontakta:
Mari Torstensson
Projektledare Grön Flygplats
0708192137
mari.torstensson@flygplatser.se


Turnén har redan gjort ett första stopp den 19-20 augusti i Skellefteå. Turnén planeras fortsätta i övriga landet under våren nästa år.
Svenska regionala flygplatser (SRF) driver projektet Grön Flygplats som är ett klimatsamarbete mellan de regionala flygplatserna.
Grön Flygplats medverkar till branschens mål om ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och helt fossilfritt flyg 2045. SRF medlemsflygplatser har kommit långt i klimatarbetet och två flygplatser är redan fossilfria och fem till väntas bli fossilfria under innevarande år.
SRF företräder idag 33 regionala flygplatser. Projektet Grön Flygplats drivs av SRF genom medverkan från 27 av medlemsflygplatserna. Arbetet sker med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.