Det var inte så länge sedan vi trodde att biobränslet inte skulle räcka till. Nu går utvecklingen snabbt framåt! Här är en artikel i Bioenergitidningen som vi tycker känns hoppfull.

Det här projektet tar fasta på råvara vi har i Sverige. Projektet fokuserar på en teknik som gör att vi kan få ut mer drivmedel på samma mängd bioråvara jämfört med annan teknik, biomassan räcker längre, det gör projektet attraktivt.

Anna Soltorp, hållbarhetschef på flygbolaget BRA.