Grön Flygplats, som under fyra år har samordnat miljö- och omställningsarbetet mellan Sveriges regionala flygplatser, går nu in i en ny fas under 2024 till 2028. Projektet, som utgör en bas för innovation och samordning inom flygbranschen, har som mål att medverka till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder inom flygsektorn.

Grön Flygplats, ett samverkansprojekt för hållbar flygtrafik, tar nu ett stort steg framåt. I denna fas ligger fokus på att skapa regional tillväxt genom hållbar mobilitet och infrastruktur. Med initiativ som utvecklar affärsmodeller för fossilfritt flyg och automatiserade, digitaliserade flygplatssystem, förbereder Grön Flygplats landets regionala flygplatser på en ny era av hållbart flyg. Projektets nya fas inkluderar utvecklingen av flygplatserna till energi- och resehubbar, vilka är integrerade i regionala utvecklingsstrategier och bidrar till forskning och innovation för en smidig omställning till ett hållbart transportsystem.

Grön Flygplats driver flygets omställning

Under de gångna fyra åren har Grön Flygplats skapat möjligheter att tanka fossilfritt flygbränsle på flera av de anslutna flygplatserna och jobbat med förberedelser för att kunna ladda elflygplan. Grön Flygplats har hittills bidragit både till att nå flygplatsernas miljömål och till att förstärka arbetet med att minska utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet på marken. Gemensamt har de 27 flygplatserna under projektperioden minskat sina egna koldioxidutsläpp med 64%, minskat sin energiförbrukning med 11% och mer än halverat andelen osorterat avfall från verksamheten. Grön Flygplats har kunnat stötta kommuner, organisationer och företag i sin omställning till mer hållbart resande, genom att ta fram en konkret och tillgänglig mall för resepolicies, som fokuserar på att minimera koldioxidutsläppen, oavsett transportslag, genom att erbjuda ett holistiskt perspektiv på hållbart resande.

Grön flygplats mål

Projektets övergripande mål är att skapa tillväxt lokalt och regionalt genom hållbar mobilitet och infrastruktur. I samverkan med bl a regioner ska fallstudier genomföras som visar hur det fossilfria flyget, inklusive nya typer av flygfarkoster, kan bidra till en hållbar samhällsutveckling i hela landet.

Som samordnare för initiativet står Mari Torstensson, projektledare för Grön Flygplats på Svenska Regionala Flygplatser:

 – Syftet med Grön Flygplats är att vara en katalysator för en hållbar omvandling av flygbranschen. Genom att integrera hållbarhet i varje aspekt av flygtrafiken, från flygplatsernas drift till att stödja utvecklingen av nya flygfarkoster, är vi inte bara med och formar framtiden för flygindustrin, utan även för hela samhället.

Delmål under kommande fem år

Utveckling av framtidens mobilitet: I samarbete med regioner och kommuner kommer Grön Flygplats att genomföra minst tre fallstudier. Dessa studier ska belysa hur fossilfritt flyg, inklusive nya flygfarkosttyper, kan bidra till hållbar regional utveckling.

Skapande av hållbara affärsmodeller: Affärsmodeller som stödjer kommersialisering och regional tillväxt genom fossilfritt flyg kommer att utvecklas, minst en för varje region. Modellerna ska vara anpassade för varje region för att maximera både ekonomisk och miljömässig effektivitet.

Omvandling till fossilfria flygplatser:  Målet är att minst 75% av de anslutna flygplatserna ska vara fossilfria i sin egen verksamhet när projektet avslutas 2028.

Innovation inom flygplatsteknologi: Testanläggningar för el- och vätgasflyg ska under projektet etableras på minst två flygplatser. Dessutom ska vi ha påbörjat etablering av solcellsparker i anslutning till minst fem flygplatser.

Framsteg inom digitalisering och automatisering: Målet är att utveckla minst två nya system för automatisering eller digitalisering av flygplatsdriften som passar den regionala flygplatsen. Dessa system är avgörande för effektiviseringen och moderniseringen av flygplatserna.

Framtagning av hållbar resepolicy:  Målet är att minst tio flygplatsägare implementerar en resepolicy som inkluderar alla transportslag och när flyg är det sammanvägda bästa alternativet lägger man till hållbart flygbränsle (SAF) på biljetten.

Ökad öppenhet och transparens: En utsläppskalkylator, som utgår från korrekta utsläpp från dagens flygplansflotta, kommer att finnas tillgänglig på minst 15 av våra anslutna flygplatsers hemsidor.

Om Projektet Grön Flygplats

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vision är en framtid utan utsläpp och med minskat avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF). Målet är ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Grön Flygplats genomförs med stöd från Europeiska unionen.

 – Genom samarbete och innovation visar flygplatserna vägen för en fossilfri framtid. Vår gemensamma ansträngning är avgörande för att accelerera omställningen till ett hållbart transportsystem. Genom projektet Grön Flygplats, är vi inte bara förberedda på att möta framtidens utmaningar, utan också att skapa konkreta möjligheter för regional utveckling, säger Peter Larsson, vd Svenska Regionala Flygplatser.

Under första fasen av Grön Flygplats, som genomfördes juli 2019 till augusti 2023, var dessa 27 flygplatser anslutna till projektet: Arvidsjaur, Borlänge, Gällivare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Höga kusten, Jönköping, Kalmar Öland, Karlstad, Kristianstad, Lycksele, Mora-Siljan, Norrköping, Pajala, Skellefteå, Stockholm-Västerås, Sundsvall-Timrå, Torsby, Trollhättan-Vänersborg, Vilhelmina, Växjö, Ängelholm-Helsingborg, Örebro, Örnsköldsvik.

Inför andra fasen av projektet, som sträcker sig från januari 2024 till december 2028, har projektet breddats ytterligare. Samtliga parter i projektet är: Svenska Regionala Flygplatser AB, AB Dalaflyget, Ängelholms Flygplats AB, Arvidsjaur Flygplats Aktiebolag, Fyrstads Flygplats Aktiebolag, Gällivare Kommun, Hagfors Kommun, Halmstads Flygplats AB, Hemavan Tärnaby Airport AB, Härjedalens Kommun, Höga Kusten Airport AB, Jönköping Airport AB, Kalmar Öland Airport AB, Karlstad Airport AB, Kristianstad Airport Aktiebolag, Linköping City Airport Aktiebolag, Ljungbyhed Park AB, Lycksele Airport AB, Midlanda Flygplats AB, Norrköping Airport AB, Nya Västerås Flygplats AB, Örebro Läns Flygplats Aktiebolag, Örnsköldsvik Airport AB, Pajala Kommun, Scandinavian Mountains Airport AB, Skellefteå City Airport AB, South Lapland Airport AB, Stockholm Skavsta Flygplats AB, Torsby Kommun, Växjö Småland Airport AB.

Presskontakt Grön Flygplats

Mari Torstensson

Projektledare Grön Flygplats
Svenska Regionala Flygplatser
E-post: mari.torstensson@flygplatser.se
Tel: 070-819 21 37

Länkar