Undrar du över hur du kan göra ditt resande klimatsmartare på ett enkelt sätt? Grön Flygplats har en resepolicy för att inspirera till ett klimateffektivt resande. Vi vill göra det enklare att göra klimatsmarta val inför exempelvis tjänsteresor. Nedan kommer tre tips för ett mer hållbart resande. 

  1. Se över om möten kan tas via telefon eller video. Videomöten är en utmärkt lösning när man vill ha ett effektivt möte “ansikte mot ansikte”. Telefonmöten är ett snabbt alternativ när man exempelvis behöver ta snabba beslut. Telefon funkar även toppen för längre möten och du kanske även kan göra annat samtidigt? Till exempel gå en promenad, cykla eller kanske diska? Genom att ha klimatsmarta möten sparar ni på klimatets resurser samtidigt som ni är kostnadseffektiva! 
  2. Om du måste resa – välj transportmedel efter behov. Är avståndet inte så långt så att det finns möjlighet att cykla eller använda poolcykel? Om avståndet är något längre, kan ni åka kollektivtrafik eller fossilfri bilpoolsbil? Försök också att samåka, det är ett bra sätt att klimatspara på! Det finns många sätt att transportera sig på. Planera och se över vilket alternativ som fungerar bäst för er och vad som är mest klimatsmart.
  3. Ibland är flyget det transportmedel som fungerar bäst för ändamålet. Ni kanske ska åka till Tyskland för att se över en fabrik som är svår att visa i ett videomöte. Försök då att planera er resa så att den är så hållbar som möjligt. Till exempel kanske ni har möjlighet att uträtta andra arbetsrelaterade uppgifter under resan? Se till att välja flyg drivet av bioflygbränsle, då bidrar du till ett hållbart och ansvarsfullt resande! 

Klimatprojektet Grön Flygplats arbetar för att flygsektorn inrikes ska bli fossilfritt 2030 och att det svenska flyget ska bli helt fossilfritt 2045. Flygbranschen bär ett ansvar i klimatkrisen och därför är det viktigt att flyget drivs av bioflygbränsle. Så att vi kan få en framtid utan utsläpp, med minskade avstånd mellan människor