Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech ska undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF) med LanzaJetTM-tekniken ”Alcohol to Jet” i Sverige. Det syntetiska flygbränslet ska framställas med fossilfri el och infångad koldioxid från fjärrvärme.

Målet med projektet är att en ny produktionsanläggning ska framställa upp till 50 000 ton syntetiskt flygbränsle per år. Det syntetiska flygbränslet, även kallat elektrobränsle, ska tillverkas av fossilfri el och återvunnen koldioxid med LanzaJet-tekniken ”Alcohol to Jet”. Systemet har utvecklats av LanzaTech och det amerikanska energidepartementets Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Ambitionen är att driftsätta den nya produktionsanläggningen någon gång mellan 2026 till 2027 och den är tänkt att placeras i närheten av Forsmark.

Jennifer Holmgren, koncernchef för LanzaTech, berättar att flygsektorn står inför enorma utmaningar när det gäller att skaffa fram tillräckligt mycket hållbart flygbränsle. 

– Projektet är startskottet för att producera tillräckliga volymer, och återanvändning av koldioxid och fossilfri kraft innebär en storskalighet som tidigare varit helt otänkbar. Vi måste betrakta koldioxiden på ett helt nytt sätt, och kombineras den med fossilfri el uppstår möjligheten att bygga upp en ny klimatsäker framtid för oss alla, säger Holmgren.

Anna Mascolo, vd för Shell Aviation, säger att hållbart flygbränsle har den största potentialen för att minska flygsektorns utsläpp.

– Vi måste samarbeta redan idag inom hela flygbranschens ekosystem för att driva på utvecklingen av den teknik och infrastruktur som är nödvändig för att kunna framställa hållbart flygbränsle i den skala som krävs för att flygsektorn ska kunna nå nettonollutsläppmålet fram till 2050. Jag ser därför verkligen fram emot detta samarbete där vi kan undersöka ännu ett sätt att framställa hållbart flygbränsle, avslutar Mascolo.

Läs hela artikeln om projektet här: https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2021/sas-vattenfall-shell-och-lanzatech-ska-undersoka-mojligheten-att-producera-hallbart-flygbransle