Här pågår ett möte med riksdagspolitiker och representanter för flygbranschen om hur vi ska nå målet om fossilfritt flyg 2045. Visst funkar distansmöten ofta bra och även innan denna pandemi bröt ut har vi haft som princip att bara resa när det är nödvändigt. Men man förlorar också något i det mellanmänskliga mötet som inte riktigt går att ersätta på digital väg.

Dagens möte gav en ljusglimt bland alla orosmoment som finns nu. Politikerna vill passa på att utnyttja det behov av stimulansåtgärder som uppstått till att accelerera miljöarbetet så att omställningen till ett hållbart och miljösmart flyg kan gå ännu snabbare efter Corona-krisen. Flyget är en viktig del i en hållbar infrastruktur, men större satsningar på fossilfria alternativ måste initieras från politiskt håll. Känns skönt och positivt att vi alla är överens om vägen framåt!

Hur går er anpassning till tillvaron i Covid 19-tider? Vilken har varit den största utmaningen hittills och vilka nya vanor kan vi ta med oss in i livet efter pandemin?