Jag heter Martin Berglund och är flygplatschef på Torsby flygplats, en regional flygplats i norra Värmland. Torsby Flygplats är en modern kommunal trafikflygplats, och här bedrivs dagligen linjefart, affärs- och taxiflyg, bruksflyg, privatflyg och segelflyg. Och inte minst samhällsnyttigt flyg som ambulans- och brandflyg. Vi är med och räddar liv genom att öppna flygplatsen vid behov. 

Jag och mina medarbetare på flygplatsen arbetar ständigt för en mer hållbar flygsektor. För att kunna ställa om och arbeta effektivt i utvecklingen för ett fossilfritt flyg, måste vi göra det tillsammans, lokalt som regionalt.

Torsby flygplats har de senaste åren gjort en rad miljöförbättringar. Den största investeringen är installationen av bergvärmeanläggningen, som förser samtliga flygplatsbyggnader på Torsby flygplats med värme och kyla. Jag ser att det var en väldigt bra investering för Torsby flygplats, då bergvärme inte kräver någon typ av förbränning, utan drivs endast av elektricitet. Därmed sparar bergvärme på naturens resurser, och förser vår flygplats med hållbar elektricitet och värme.

Jag tror att vi tillsammans kan förändra flygsektorn och göra den mer hållbar. Det är också därför Torsby flygplats är medlemmar i projektet Grön Flygplats, som är ett klimatprojekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Tillsammans med Grön Flygplats kartlade vi våra CO2- utsläpp och våra cirkulära flöden på Torsby Flygplats. Den kartläggningen ligger nu till grund för miljöförbättringsarbetet här på flygplatsen, däribland bergvärmeanläggningen. Utöver bergvärmeanläggningen, som är den största energibesparingen, har vi även bytt ut alla hinderljus till LED, installerat närvarostyrd belysning i verkstad och teknikrum och smart styrning till alla motorvärmare. Vi har även sett över och reparerat samtliga dörrar och portar på alla flygplatsbyggnader och bytt ut äldre elutrustningar. Ibland är det de små åtgärderna som kan göra skillnad. Sådant man kan bli hemmablind på, men som går enkelt att åtgärda.

Efter att ha genomfört dessa miljöförbättringar så kan vi se att de tillsammans sparar cirka 200 000 kilowattimmar per år. Men det tar inte slut där. Även att vi som flygplats och flygsektorn i Sverige i stort har gjort stora framsteg i miljösatsningen, så måste vi fortsätta blicka framåt. Jag, och många med mig, vill fortsätta utvecklas, så att vi en dag står här och har ett helt fossilfritt regionalflyg. 

Nästa steg i miljöarbetet på Torsby flygplats är bland annat att övergå till fossilfritt bränsle i flygplatsens fordon. Vi planerar även att anlägga en solcellspark som ska kombineras med batterilagring. Detta vill vi genomföra dels för att minska flygplatsens energiförbrukning, men framförallt för att reducera effekttopparna som laddningen av elflyget kommer medföra. För vi är övertygade om att det kommer snart.

Jag ser fram emot att få ta del av ännu fler positiva miljöarbeten via projektet Grön Flygplats, och att få fortsätta arbeta för en mer hållbar flygsektor. Nu lyfter vi! 

Martin Berglund, flygplatschef på Torsby Flygplats