Inom ramen för Grön Flygplats har 25 regionala flygplatser kartlagt sin klimatpåverkan och satt upp högt ställda mål för de kommande åren. Tillsammans siktar de på 50% minskade koldioxidutsläpp på tre år.

Under perioden 2019-2020 har 25 flygplatser, alla anslutna till Svenska Regionala Flygplatser (SRF), kartlagt sina utsläpp, sin energianvändning och sina cirkulära flöden. Kartläggningen var ett första steg i miljöprojektet Grön Flygplats, ett klimatprojekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. 

Flygplatser inspireras av varandras framsteg

Kartläggningen visar att flygplatsernas miljöarbete har kommit olika långt. Vissa flygplatser ligger sedan flera år i framkant med sitt miljöarbete, medan andra är ivriga att komma igång på startbanan. Flera av flygplatserna i projektet ligger redan nära noll i koldioxidutsläpp när det gäller själva driften av flygplatsen. Genom samarbetet i Grön Flygplats kan andra flygplatser dra lärdom av de som ligger lite före.

 – Flygplatsernas utbyte av varandra är en fin styrka i projektet, säger Mari Torstensson, projektledare för Grön Flygplats. Flygplatserna går gemensamt ihop och tar ansvar för miljön. Man utbyter erfarenheter och lär varandra att “plocka lågt hängande frukter” vilket kan göra stor skillnad i verksamheten och omställningen. Men även de som kommit långt kan lära av varandra. Jag är oerhört stolt över de flygplatser som satt som mål att bli koldioxidneutrala, men även över de som satt tuffa mål när det gäller att minska sin klimatpåverkan från nuvarande nivå. 

Miljömål för 25 flygplatser

Projektets gemensamma mål för de 25 flygplatserna är:

  • Minska energianvändning med 6% från 2018 till 2021
    Det innebär en minskning med 2 392 MWh för ett år.
  • Minska koldioxidutsläpp med 49% från 2018 till 2021
    Detta innebär en minskning med 877 ton koldioxid för ett år.
  • Minska mängden osorterat avfall med 14% från 2018 till 2021.
    Detta innebär en minskning med 47,5 ton för ett år.

Energibesparing motsvarande 109 villor

När det gäller energieffektivisering kan insatserna för flygplatserna jämföras med uppvärmning, varmvatten och hushållsel för 109 villor. 

Koldioxidreduktion – som en roadtrip på 183 jordsnurr

Grön Flygplats har satt ett riktigt högtflygande mål för insatserna att minska koldioxidutsläppen från flygplatserna. Nästan 50% på tre år. Reduktionen kan jämföras med att köra en genomsnittlig nytillverkad bensinbil 183 varv runt jorden.

Kompletterande citat

Peter Larsson, vd Svenska Regionala Flygplatser

 – Jag tror verkligen på viljan och ambitionen hos alla flygplatser som engagerar sig i Grön Flygplats, säger Peter Larsson, vd för SRF. Det som däremot kan oroa mig är det utsatta ekonomiska läget för flygplatserna, särskilt i och med corona. Kan de få beviljade anslag för investeringar, när det samtidigt diskuteras om de ska få finansiering för driften?

Mari Torstensson, projektledare Grön Flygplats / Svenska Regionala Flygplatser

 – Jag kan berätta om en åtgärd som Jönköping Airport hittade och som kunde spridas vidare tack vare projektet, säger Mari Torstensson. Vid brandövningar bytte flygplatsen ut sin konventionella gasol mot en fossilfri variant. När de testat och hitta en bra lösning kunde lärdomen med fossilfri gasol enkelt spridas vidare till de andra flygplatser som använder gasol vid brandövningar. 

Fakta Grön Flygplats

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskat avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF). Vi jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Genom Grön Flygplats skapas möjligheterna att tanka fossilfritt flygbränsle och att ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Med Grön Flygplats bidrar SRF både till att målen ska nås och även till att förstärka arbetet med att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet på marken minskar. Grön Flygplats är ett treårigt projekt som fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under projekttiden kommer SRF att samarbeta med många externa aktörer för att skapa förutsättningar för det hållbara resandet och möjliggöra att nya smarta produkter och tjänster skapas. Grön Flygplats driver på utvecklingen för att få fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg genom att få fler att köpa biobränsle och deltar i projekt som driver på utvecklingen av el- och hybridflygplan. Resan mot framtiden startar med Grön Flygplats!

Dessa flygplatser ingår i projektet Grön Flygplats: Arvidsjaur, Borlänge, Gällivare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Höga kusten, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Lycksele, Mora-Siljan, Norrköping, Pajala, Skellefteå, Stockholm/Västerås, Sundsvall-Timrå, Torsby, Trollhättan, Vilhelmina, Växjö, Ängelholm/Helsingborg, Örebro, Örnsköldsvik.

Presskontakt

Mari Torstensson

Projektledare Grön Flygplats
Svenska Regionala Flygplatser
E-post: mari.torstensson@flygplatser.se
Tel: 070-819 21 37

Länkar

Källor, beräkningar och exempel

Exemplet med energibesparing är gjort utifrån Energimyndighetens uppgift att en genomsnittlig svensk villa förbrukar 16220 kWh i uppvärmning och varmvatten, samt 5800 kWh i elförbrukning. (https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-for-smahus-2016.pdf)

Exemplet på koldioxidreduktion är gjord utifrån Transportstyrelsens uppgift om “genomsnittligt koldioxidutsläpp” för kategorin “nyregistrerade bilar 2019” på ca 120 g koldioxid per kilometer. Samt jordens omkrets som ca 40 000 km. (https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Statistik-over-koldioxidutslapp/statistik-over-koldioxidutslapp-2019/ )