Ängelholm Helsingborg Airport har i mer än tio år arbetat för att minska de fossila utsläppen av den egna flygplatsverksamheten. Efter ett intensivt och omfattande arbete har det resulterat i att den verksamhet som de driver i egen regi nu är fossilfri.

Nu har de tagit ytterligare ett steg mot att bli en helt fossilfri flygplatsverksamhet. Genom en certifiering enligt det internationella programmet Airport Carbon Accreditation (ACA) är Ängelholm Helsingborg Airport sedan den 25 oktober 2022 godkända och certifierade på nivå 3+ Neutralitet. Det innebär att flygplatsverksamheten är fossilfri efter kompensation.

ACA är det enda godkända globala certifieringsprogram för flygplatsers hållbarhetsarbete i att hantera och minska sina COutsläpp.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.

Läs mer om Ängelholm Helsingborg Airport miljöarbete.