Mer bioflygbränsle, redan idag!

Mer bioflygbränsle, redan idag!

Vi står idag inför ett klimathot som måste tas på allvar. Vi på Grön Flygplats vill vara med och ta vårt ansvar för klimatkrisen. Projektet Grön Flygplats arbetar för att flygbranschen ska utvecklas hållbart med fossilfria bränslen och klimatsmarta flygplatser. Idag...
Kartläggning av svenska flygplatsers klimatpåverkan

Kartläggning av svenska flygplatsers klimatpåverkan

Totalt släppte verksamheterna på de 25 svenska regionala flygplatser som deltar i projektet Grön Flygplats ut 1738 ton koldioxid under 2018. Nu börjar arbetet med att minska verksamheternas klimatpåverkan och utveckla produkter och tjänster som kan användas för...
Nu lyfter Fossilfritt Flyg 2045!

Nu lyfter Fossilfritt Flyg 2045!

Idag inledde vi tillsammans med aktörer från hela näringen vårt arbete med att ta fram en agenda för projektet och klustret Fossilfritt Flyg 2045. Under 2020 ska vi identifiera vilka åtgärder som måste på plats för ett fossilfritt inrikesflyg 2030, och att alla plan...