SVT: Framtidens elflyg i Halmstad

Bristen på biobränsle gör att andra lösningar måste utvecklas för att ersätta fossila bränslen. Halmstad City Airport är en av de svenska flygplatser som förbereder för framtidens elflyg....