Igår sändes ett inslag på SVT Aktuellt om elektrobränsle – en modern teknologi som omvandlar koldioxidutsläpp till nytt miljövänligt bränsle. 

Idag används bioflygbränsle på svenska flygplatser. Bioflygbränslet består av frityrolja och slaktrester. Bränslet är effektivt men mängden av beståndsdelarna är begränsat. Om vi ska ha ett helt fossilfritt flyg måste andra alternativ för bränsle utvecklas, såsom elektrobränsle. 

Elektrobränsle skapas av två råvaror, koldioxid direkt tagen från luften samt vätgas som framställs av vatten eller el. På så sätt är bränslet cirkulärt och ett mycket miljövänligt alternativ. 

Elektrobränsle har testflugits med goda resultat, men för att bränslet ska kunna användas för kommersiella flyg i större utsträckning krävs det att politiker och investerare väljer att möjliggöra utvecklingen av tekniken. 

En anläggning för elektrobränsle ska byggas i Europa och en är planerad att byggas i Sverige. 

Se hela inslaget här: https://www.svtplay.se/video/33931098/aktuellt/aktuellt-26-apr-21-00-6?position=1728&id=K1XgbZ7