Företagen Twelve i Kalifornien och Emerging Fuels Technology, som har sin hemvist i Tulsa, har tillsammans samarbetat och tagit fram produkten E-Jet ett flygbränsle gjort på koldioxid.

Twelve och Emerging Fuels Technology har skapat ett fossilfritt flygbränsle för jetflygplan som tillverkas av koldioxid, och i somras provflög US Air Force med E-Jet i tanken. Det amerikanska flygvapnet, som också varit med och finansierat projektet, konstaterar nu att det går att ha ett ändamålsenligt bränsle, en hög verkningsgrad och miljömässig hänsyn i tanken – på samma gång. 

E-Jet är ett bränsle framställt av koldioxid och vatten. Bränslet skapas i en elektrokemisk reaktor med hjälp av en katalysator. I katalysatorn bildas syntesgas av koldioxid. Syntesgasen utgörs av kolmonoxid och väte, som sedan förädlas till bränslet. 
Det nya flygbränslet  E-Jet går att användas av både civila och militära jetflygplan, och kan nu beställas på Twelves hemsida.

Läs om nyheten från Ny Teknik i sin helhet här.