När flygen kommer igång igen efter pandemin blir det med ett mer hållbart fokus i hela branschen. Flygplanstillverkaren Airbus har nyligen gjort en testflygning som ger ett stort hopp om en sådan förändring.

Airbus har gjort en testflygning på ett av sina vanliga kommersiella flygplan med 100% biojetbränsle från Neste i tanken. Det är den första lyckade testflygningen i ett fullskaligt kommersiellt jetplan. Tidigare har liknande flygplan endast flugit med 30-50% inblandat biojetbränsle. Airbus testflygning ger hopp om möjligheter till ökad inblandning på mer än 50% i tankarna. 

“Genom att undersöka biojetbränsle tar vi vår forskning om bränsle och luftfartens klimatpåverkan till en ny nivå. I tidigare testflygningar kunde vi se möjligheterna med utsläppsreduktioner på 30% till 50% inblandningar av alternativa bränslen, och vi hoppas att den nya studien kommer att visa att denna potential är ännu större.”

Dr Patrick Le Clercq, ECLIF-projektledare på DLR

Forskningen är viktig för att utvecklingen av biojetbränsle ska fortskrida. En ökad användning av biojetbränsle är avgörande för att göra flygresor mer klimatsmarta. Mari Torstensson, projektledare för projektet Grön Flygplats är hoppfull inför framtiden i och med Airbus testflygning. 

“Grön Flygplats tror att man efter pandemin kommer vilja resa igen, men då mer hållbart. Vi vill se en nystart med sikte på en mer hållbar och klimatsmart flygbransch. Airbus testflygning som nu gjorts är viktig för att förstå och möjliggöra en ökad användning av biojetbränsle, på vägen mot ett fossilfritt flyg.”

Mari Torstensson, projektledare Grön Flygplats 

I Sverige görs redan ett stort arbete för ett fossilfritt flyg på marken. Grön Flygplats har 26 medlemsflygplatser och flera av dem har snart noll i koldioxidutsläpp när det gäller själva driften av flygplatsen, och resterande är ivriga att komma dit. Men arbetet för ett helt fossilfritt flyg måste utvecklas från marken och startbanan till luften. Där gör forskning som Airbus studie mycket för utvecklingen. Vi ser fram emot fler utvecklande initiativ och mot en hållbar flygning, från marken upp i luften! 

Läs mer om testflygningen hos Neste:

https://www.neste.com/releases-and-news/aviation/aviation-leaders-launch-first-flight-100-sustainable-aviation-fuel-emissions-study-commercial