Flygets omställning pågår och utvecklas i snabb takt men hur ser framtidens hållbara flygresor ut? Många flygplatser är idag helt fossilfria och flera är snart där. Vi knyter ihop 4 års omställningsarbete på 27 av våra flygplatser och blickar framåt. Är en flygplats ”bara” en flygplats 2030?

Program:

 • 12.15 Moderator Karin Klingenstierna inleder.
 • 12.17 Peter Larsson, vd SRF: Flygplatsutredningen
 • 12.20 Mari Torstensson, projektledare Grön Flygplats: Resultat och målbild framåt projektledare
 • 12.30 Trafikverket Roberto Maiorana, gd: Samspel mellan alla trafikslag, Flygets roll nu och framåt, Nuvarande och kommande uppdrag.
 • 12.37 Samtal och panel med tidigare talare samt:
  • Kim Silander, grundare IBG och KookiJar of Sweden: Har vi samma framtidsbild? Utmaningar för att nå dit. Hur står vi oss internationellt?
  • Maria Stenström, ansvarig mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet: Flygets plats i mobiliteten. Hur ser framtidsbilden ut?
  • Ulrika Matsgård, vd BRA: BRA:s syn på flyget och klimatet.

Medverkande:

 • Peter Larsson, VD, Svenska Regionala flygplatser
 • Mari Torstensson, Projektansvarig, Svenska Regionala flygplatser
 • Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
 • Kim Silander, Grundare, Independent Business Group och KookiJar of Sweden
 • Maria Stenström, VD, 2030-sekretariatet
 • Ulrika Matsgård, VD, BRA

Här kan du se hela seminariet i efterhand: