Webinarium 18 maj: Flygplatsernas gröna omställning – Fem flygplatser berättar

För dig som missade webinariet 210518, kan du nu se en inspelning av det ovan.

Grön Flygplats webinarium: Flygplatsernas gröna omställning – 5 flygplatser berättar

18 maj kl 15:00 – 16:00
Moderator: Maria Fiskerud

Program:

  • Information om Grön Flygplats
  • Kalmar: Hur man får 34% inblandning av biojet i tanken
  • Örebro: Tre största utmaningarna för att bli en av världens första fossilfria flygplatser
  • Skellefteå: Förbereda en regional flygplats för elflyg
  • Örnsköldsvik: Den autonoma flygplatsen är snart här
  • Växjö: Bättre cirkulära flöden
  • Frågor

Webinariet genomfördes i Norrköping, på Östsvenska Handelskammaren den 18 maj, med ca 140 inloggade livedeltagare.


Frågor och svar från chatten

Under webinariet dök det upp flera frågor i chatten, som vi inte hann besvara under seminariets frågestund. Svaren kommer istället här!


Henrik Littorin, när tror du att första elfygfarkosten kommer nyttja er laddkapacitet på upp till 1 MW?

Svar: Om ca fem år men mer troligt är nog att vi om ca 3-4 år har fler mindre flygplan i test och kommersiellt drift som sammanlagt behöver effekten snarare än att en enda farkost kommer att kräva hela effekten.

Finns några beslut kring reduktionsplikt för flyget?

Svar: Beslutet kommer att tas torsdag 20 maj.

Vilken prestanda kan vi förvänta oss från elflyg i Trafiktjänst?

Svar: Det kommer att gå stegvis. Först 6-8 säten som kan flyga ca 20 mil. 2025-2030 ca 20 passagerare med flygplan som kan flyga 40-50 mil. Efter det kommer vätgasflyg som har högre kapacitet och kan flyga längre.

Hur ser ekonomin om i detta? Någon måste ju betala och flyget ska kunna betala sina egna kostnader.

Svar: Elflyg har initialt dyrare investeringskostnad för själva flygplanet men lägre driftkostnad. El är billigare än fossilt bränsle och underhållskostnad för elmotor är betydligt lägre. Bioflygbränsle är dyrare än fossilt, åtminstone innan vi får storskalig produktion.

Tack för ett bra webbinarium och superbra med fler seminarier! Hur tänker ni mera (och effektivt) kommunicera vad ni gör?

Svar: Vi försöker främst nå ut i sociala medier. Grön Flygplats kommunikationsbyrå samarbetar med flygplatsernas kommunikatörer för att hjälpa varandra få ut nyheter. Och sen ska vi som sagt ha fler webinarier.

När det gäller autonoma flygplatsen; hur säkerställer man säkerheten med de olika system
som till stor del styrs av satelliter som oftast ägs eller styrs av främmande makt?

Svar: Remote Tower har andra system än satellit. Det är godkänt och klart. Övrig teknik är bara på teststadiet. Innan de kan tas i drift måste de godkännas av Transportstyrelsen.

Två frågor:
1) Samarbetar ni med regionala flygplatser i Norden för att snabba på omställningen? Finns det fördelar med att göra det?
2) Om ni får önska er något från våra folkvalda, vad skulle det vara? Utmärkt webinarium, tack!

1) Vi gör det främst genom att delta i Nordiska projekt/nätverk för att få del av vad andra gör.
2) Det kommer att behövas investeringar för att få ny infrastruktur på plats och det klarar nog inte flygplatserna själva. Upphandlad trafik borde kunna vara föregångare. Flygplatsernas ägare och andra offentliga aktörer borde ha resepolicys som innebär att man alltid väljer det bästa alternativet och när det är flyg lägger man alltid till bioflygbränsle. Vi har sett att på flygplatser med modiga politiker sker utvecklingen mot fossilfritt snabbare så vi önskar oss fler modiga politiker.