Grön Flygplats söker nu, tillsammans Fyrstads flygplats och Miljöbron, studenter som vill arbeta med ett projektuppdrag som innebär en kartläggning av privatpersoners ställning till flyg.


Om uppdraget

Det har blivit allt mer vanligt att flyg har fått en negativ klang när det kommer till miljörelaterade frågor kopplade till flyg. Klimatprojektet Grön Flygplats som jobbar för ett mer hållbart resande genom att minska mängden utsläpp från flyg vill nu göra en undersökning. Projektet vill undersöka privatpersoners åsikt och synsätt kring flyg kopplat till miljö. Detta kommer att utgöras genom en större enkätundersökning i två större geografiska områden (ett i Väst och ett i Norr). 


Genom projektet vill man få reda på hur vi privatpersoner står till frågan att betala mer för biobränsle – är vi villiga att göra det och vet vi ens om att alternativet finns? Det handlar alltså inte om att klimatkompensera för framtiden utan att agera nu,  genom att betala mer för ett bättre bränsle för flyget du ska flyga med. 


Målgruppen för enkätundersökningen kommer att ha en stor bredd när det kommer till åldern (allt från studenter upp till pensionärer). Miljöbron förser studenten/studenterna med en plattform där undersökningen hålls. 
Du som student kan välja om du vill genomföra uppdraget på egen hand eller ihop med en annan student. Projektuppdraget sker på distans och är tänkt att omfatta 20-40 timmar. 


Läs mer om uppdraget och hur du ansöker här: https://miljobron.se/vast/projekt/kartlaggning-av-privatpersoners-stallning-till-flyg/