BBC Travel Show har besökt Skellefteå flygplats och ett av världens mest hållbara pilotprogram i världen, Green Flight Academy, samt utvecklingsprogrammet ELIS

I inslaget berättar Johan Norberg, utbildningschef på Green Flight Academy, om målet med pilotprogrammet. Människor ska fortsatt kunna resa och mötas över längre avstånd, men utan den skada som görs på miljön. Därmed måste flygresans miljöavtryck minskas, och det är en utveckling som Green Flight Academy vill vara en del av. 

Green Flight Academy är ett pilotprogram för flygtrafik och är världens första program utformat ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att tilldela 30% av flygtimmarna under utbildningen i elektriska flygplan och resten i bränsleeffektiva en- och flermotoriga dieselflygplan, erbjuder pilotprogrammet ett av världens mest miljövänliga sätt att bli pilot.

Skellefteå Airport arbetar med fler banbrytande projekt inom flygsektorn. Annelie Viksten, affärsutvecklare på utvecklingsprogrammet ELIS, berättar att syftet med programmet är att låta aktörer från hela världen komma och testa ny teknik inom området. Programmet verkar som ett framväxande centrum för utveckling och kommersialisering av elflyg.

Se hela inslaget från BBC Travel Show här: https://www.youtube.com/watch?v=Xi6CuDya7L0

Skellefteå Airport är en av de svenska regionala flygplatser som är ansluten till projektet Grön Flygplats, som jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045.