Idag torsdag 3 december görs den första flygningen på biojetbränsle från Sundsvall-Timrå flygplats. 

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle. De startade sin verksamhet 2015 och är först i världen med sitt koncept. De har nu levererat bioflygbränsle till Sundsvall-Timrå flygplats som därmed för första gången får en inblandning av biojet i sina tankar. Sundsvall-Timrå räknar med att behovet av resor kommer stiga efter pandemin. För att vi ska kunna nå klimatmålen måste resenärer tänka klimatsmart och vara beredda att betala extra för en fossilfri flygresa. Mellan Sundsvall och Stockholm kostar det ca 300 kronor att lägga till bioflygbränsle på biljetten. Resenärernas val är också det som möjliggjort leveransen av biobränsle till flygplatsen. Målet är att genom ökad användning och efterfrågan få igång storskalig lokal produktion av hållbart flygbränsle i Norden.

Bränslet som levererades är tillverkat av förbrukad matolja. Biobränslet reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt bränsle. I projektet Grön Flygplats finns det även fler medlemmar som har leveranser av biobränsle på väg in, som både Kalmar Öland Airport och Ängelholm-Helsingborg Flygplats.