Under de senaste två åren har projektet Fossilfritt Flyg 2045 jobbat med att kartlägga den svenska flygbranschen behov, möjligheter och utmaningar för en omställning till hållbara resor och transporter. Projektet har jobbat klusterbaserat med bred samverkan, från skogen till vingen, för att Sverige år 2045 ska ha fossilfria flygtransporter, samt vara en globalt ledande bioflygbränsleregion.

I rapporten presenteras flera slutsatser. Här presenterar vi ett urval:

  1. För att klara den fossilfria omställningen kommer flygbranschen, och dess kringindustrier, behöva stöd i form av tydliga, riktade och snabba politiska beslut.
  2. Genom en snabb och lyckad omställning till fossilfritt flyg har Sverige en möjlighet att gå före och visa vägen som världens första fossilfria välfärdsnation. Med grön el och hållbara bioråvaror, samt ett relativt sett tomt luftrum skapar möjligheter för att testa hållbara flyglösningar, har Sverige unika tillgångar och möjligheter för att ställa om snabbt.
  3. Strikta och tydliga hållbarhetskriterier och helhetsperspektiv ska guida den tekniska utvecklingen.
  4. Det krävs olika typer av tekniska lösningar samt forskning- och utvecklingsstöd, som förändras och anpassas beroende på t ex teknologiernas olika mognadsgrader.
  5. Energieffektiviseringen är en nödvändig förutsättning för att genomföra alla andra åtgärder. Detta arbete behöver accelerera kraftigt.

Mari Torstensson, projektledare för Grön Flygplats och en av branschpersonerna som bidragit till rapporten är hoppfull till att hela flygbranschen nu kan enas genom tydligt fastslagna riktlinjer och behov:
”Genom den här rapporten kan vi nu ännu tydligare kommunicera de behov vi har för att klara omställningen, och se vilka hinder som ligger i vår väg” säger hon.

Läs mer

Fossilfritt Flyg 2045: https://www.fossilfreeaviation.com/