Grön Flygplats har tillsammans med sex regionala flygplatser genomfört en gemensam upphandling av bioflygbränsle. Det ger flygplatserna en möjlighet att erbjuda både flygbolag och passagerare grönt bioflygbränsle och underlätta omställningen för ett mer klimatsmart och hållbart flyg.

Vi är glada att se att detta uppmärksammas på flera håll i media. Här är några av artiklarna: