Grön Flygplats projektledare Mari Torstensson tillsammans med Robert Gyllroth från Örnsköldsviks flygplats höll den 3 maj ett seminarium om möjligheten till installation av solcellsparker på Sveriges regionala flygplatser. 


Idag finns det ett stort intresse för att installera solcellsparker på flygplatser i Sverige. Solenergi har påvisats vara den mest miljövänliga energiproduktionen, och detta vill man nyttja inom den svenska flygtrafiken. 

Intill och på flygplatser finns det ofta stora outnyttjade ytor. Dessa kan nyttjas till installation av solcellsparker och på så sätt tillföra grön el till flygplatsen, den kommande elektrifierade flygtrafiken och i framtiden även det omgivande samhället. Dock finns det problem som kan uppstå vid installation och användande av solcellsparker. Solcellerna kan skapa störningar i flygplatsens utrustning samt blända flygtrafiken. 

Målet med seminariet var att tillsammans med de regionala flygplatserna och experter inom området såsom LFV, Swedavias radioråd och Elsäkerhetsverket bana en väg för hur installationen av solcellsparker kan gå till. Grön Flygplats vill utnyttja mer av områdena i och runt flygplatsen, men göra det på ett för flygtrafiken säkert sätt. Genom att uppmärksamma de problem som kan uppstå hittar vi tillsammans lösningar och skapar därmed rätt förutsättningar för installation. 

I Sverige har de regionala flygplatserna Halmstad, Jönköping och Ängelholm solcellsanläggningar på flygplatsen, och Kalmar har en solcellspark. Seminariet var startskottet på det gemensamma arbetet för ökad installation av solcellsparker på Sveriges regionala flygplatser. Tillsammans arbetar vi för ett grönare flyg!

För att ta del av videoinspelningar från seminaret, se länkarna nedan.

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=CgxRFCaymiA

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=v7Zn2cN3U_c